Huren - Nieuw Wede

Nieuw Wede
Gemeenschappelijk wonen van 55 plussers
Ga naar de inhoud

Huurwoningen bij Nieuw Wede


De 5 tweekamer woningen en 20 driekamer woningen zijn sociale huurwoningen.

De rijksoverheid heeft m.b.t. de maximale huur van toe te wijzen woningen waarbij sprake is van  een sociale huurwoning de grens gesteld op € 710,68 in 2015. Het gaat hier om kale huur.  Dat wil zeggen: huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en  licht.

Het puntensysteem bepaalt wat de maximale huurprijs van uw sociale huurwoning mag zijn. Is uw huur hoger? U kunt dan de verhuurder vragen om de huur te verlagen. Het puntensysteem geldt niet bij geliberaliseerde huurwoningen. M.i.v. 1 oktober 2015 wordt de WOZ waarde betrokken bij de berekening van het punten aantal. Op basis van deze puntentelling is de huur per 1 juli 2017 voor een tweekamer woning € 689 en voor een driekamer woning € 751

Portaal hanteert een streefhuur van 80%. Dat betekent dat bij Nieuw Wede de huur voor een tweekamer woning rond de € 551 is en voor een driekamer woning rond de € 601 is.

Maximale huurverhoging per 1 juli 2017

De maximale huurverhoging is per 1 juli 2017 is 2,8% voor huishoudens met een inkomen tot en met € 40.349 (en de van de inkomensafhankelijke huurverhoging uitgezonderde huishoudens, zie hieronder)

en 4,3% voor huishoudens met een inkomen boven € 40.349.


Nieuw is ook dat huishoudens vanaf 2017 van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging zijn uitgezonderd (voor hen geldt de maximale huurverhoging van 2,8%, ongeacht de hoogte van hun huishoudinkomen):

  • Huishoudens met een of meer bewoners die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.


Webmaster: Bob Ramak
Terug naar de inhoud